Siste Innlegg

  Camilla herrem naken triana iglesias naken bilder

  Mosit-Nagant, mosit-Nagant tento typ pušky bol v základnej vzbroji ruskej pechoty poas. Odber prachovch plynov z hlavne je vybaven regulátorom s niekokmi rôznymi priemermi kanálikov. Zavedenie zbrane predchádzala súaž konštruktérov Tokareva (SVT-38) a Simonova (zdokonalená AVS-36) Pušky sa behom súaže zdali rovnocenné, víazstvu Tokareva napomohla jeho osobná známos so Stalinom (Simonova Stalin neznal). Automatická poistka umožuje vypustenie kladivka len v prípade, že je záver uzamknut. K Mosinovej jednorannej puške sa potom pripojila schránka na 5 nábojov bratov Emila a Lea Nagantovch. Neskôr poas vojny bola SVT-38 v roku 1940 stiahnutá z vroby a nahradená SVT-40 s rovnakm vnútornm usporiadaním, ale robustnejšou konštrukciou. Do vzbroje bol ervenú armádou prijat v roku 1941, však rozsiahlejšie vroba zaala až v roku 1942. Prvé skúšky tejto zbrane sa uskutonily v roku 1890. Svetovej vojny úspešne nahradené samonabíjacími puškami Tokarev SVT-40 a Simonov SKS-45, ktoré alej následoval legendárny model AK-47. Tento nov typ bol navrhnut konštruktérom GS Špaginem, ktorému sa podarilo odstráni nevhody predchádzajúcich typov. Na jej zadnej kratšej asti je navlhená šrubová pružina zaisujúca návrat piestku do pôvodnej polohy. Vojenské jednotky dostaly túto zbra poprv krát v roku 1891. V roku 1930 Mosin-Nagant vzor 1891 prešiel omladzovacou kúrou, z ktorej vzišli zbrane známe pod názvom vzor 1891/30 alebo vzor 1891/1930 a karabina Mosin-Nagant vzor 1930. Napriek tomu sa puška Mosin-Nagant používala až do konca pädesiatich rokov a ešte dodnes sa používa nielen pri prehliadkách a u rôznych estnch jednotiek (v eské republike je vo vzbroji Hradnej stráže ale karabíny vzor 1938.

  Ferie alene norsk erotisk film

  As pušky SVT-38 a SVT-40 bola vybavená alekohadom a používala sa ako ostreovaská puška. Ale priebojnos u originálnych vojenskch nábojov s oceovm jadrom je priamo nedosiahnutená a strela je schopná prestreli väšinu nepriestrelnch viest a inch balistickch ochrán. Konštruktérom bol Alexej Sudajev. Okrem váhy bola jeho vhodou aj minimálna spotreba kovu pre vrobu, na vrobu jedného PP3-41 bolo potreba asi 13,9 kg materiálu, pre PPS-43 len 6,2. Samonabíjacia puška SVT-38 pracovala na rovnakom princípe odberu prachovch plynov z hlavne, ako jejho predchodca AVS-36. Stala sa ou samonabíjacia puška SVT-38 (Samozarjadnaja vintovka Tokareva, 1938 - samonabíjacia puška Tokarevova, 1938) od konštruktéra Fjodora Tokareva. Jednorad zásobník je vyroben z oceového plechu, po oboch stranách má malé kontrolné otvory, jeho kapacita iní osem nábojov 7,62 mm Tokarev. Na plynovom násadku je nasadená pohyblivá plynová trubice s dvojdielnou piestnicou. Bicie ustrojenie, záchyt kohútika, prerušova a vyhadzova sú uložené v vyberatenom bloku. Manuálna poistka u tejto pištole je celkom vynechaná, zaistenie zbrane sa robí nastavením kohútika prostredníctvom bezpenostného ozubu do poistnej polohy.

  camilla herrem naken triana iglesias naken bilder

  ronom období vyrobili viac ako 1,4 miliónov tchto pušiek. Manuálna poistka umiastnená v zadnej asti priestoru luíku blokuje pri zaistení pohyb spúšte. Pišto Tokarev má uzamknut záver Browningovej konštrukcie s krátkym zákrivom hlavne. V hornej asti nosia záverníku je lôžko pre vratn systém tvoren dvoma vratnmi pružinami. Mechanizmus bol zjednodušen, uzamykanie prebieha vykvnutím záveru prostredníctvom dvoch uzamykacích ozubov umiestnench v zadnej asti záverníku. Mosin-Nagant Sergej Ivanovi Mosin bol dôstojník ruského delostrelectva, ktor pracoval ako zbrojní inžinier cisárského arsenalu v Tule. Okolo roku 1885 sa zapojil do vzkumu,ktorého cieom bolo vyvinú novú pušku pre cisársku armádu. Pišto sa síce behom druhej svetovej vojny osvedila ako vkonná a spoahlivá, ale pomerne priebojn náboj 7,62 x 25 mm mal malú zastavovaciu schopnos. Spúšavé ústrojenstvo je pomerne jednoduché. Odnímací dvojradov zásobník má kapacitu celkove 10 nábojov. Rusko / zssr: vbava a zbrane karev TT 33, Mosit-Nagant, Tokarev SVT40, PPS-43 (Sudajev PPŠ-41 (Špagin). ...  Sex butikker oslo erotiske tekster

  V porovnaní so starším samopalom PPD bol tento samopal presnejší, jednoduchší a menej nákladn a náron na vrobu. Pušky s odsuvnm valcovm záverom boli poas. Samopal bol vyrában aj po vojne a licencia bola odovzdaná do alších krajín, hojne bol využívan ešte vo Vietname. Pištol Tokarev sa vyrábala mimo zssr v licencii v Posku, v Juhoslávii pod oznaením M57 alebo M70A a v ráži 9 mm Parabellum ako M65. Príbuzné asti lánku, zbrane pech. Ína vyrábala pišto Tokarev pod oznaením Typ 54, Severná Kórea vyrábala pozmenen model Tokareva pod oznaením Typ. Sovieti boli medzi prvmi, ktor sa pokúsili o vvoj samonabíjacej pušky. Ako prvá vyrobila 500 000 tchto zbraní francúzska zbrojovka Manufacture d Armes de Chatellerault. PPS-43, pPS-43 (Sudajev) Asi najlepší samopal druhej svetovej vojny v Sovietskom zväze, bol skonštruovan a vyrában v obliehanom Leningrade od roku 1942, neskôr aj vo "vekej krajine". Malá as samopalu vojnovej produkcie (asi 10 000 ks) 1 však vyšla z iránskej guometky v Teheráne.

  camilla herrem naken triana iglesias naken bilder